Jak dbać o glukometr? Czy trzeba „czyścić okienko” pomiarowe w glukometrze? 

Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, musimy przypomnieć sobie jak działają różne rodzaje glukometrów.

Obecne na rynku glukometry działają z wykorzystaniem metody:

1️⃣⚡️Elektrochemicznej, biosensorycznej (większość nowych glukometrów) – na pasku testowym znajduje się pole, przez które przepływają „ładunki elektryczne”. Pasek jest swego rodzaju elektrodą pomiarową. Podczas pomiaru glukoza, dostająca się na pasek, generuje ładunek proporcjonalny do stężenia glukozy w badanej próbce.

2️⃣🔬Spektrofotometrycznej (mniejszość glukometrów) – glukometr rejestruje ilość światła odbitego w miejscu testowym paska. Ilość światła zależy od zabarwienia pola testowego pod wpływem reakcji enzymatycznej (pomiar = zmiana zabarwienia -> zmiana natężenia światła -> wynik).

🔎Według moich obserwacji odchodzi się od tej metody, producenci wprowadzają modele, które wykorzystują metodę elektrochemiczną. Przy metodzie 2️⃣ mamy bardzo wrażliwe paski, np. na temperaturę, większe ryzyko błędu i… wspomniane okienko, w którym odbija się światło.

Przykładem glukometru wykorzystującego metodę spektrofotometryczną jest Accu-Chek Aktive. Aby glukometr odpowiednio odczytywał ilość odbitego światła, konieczne jest „czyszczenie okienka”.

Po oczyszczaniu prowadnicy testu paskowego oraz okienka pomiarowego zaleca się (według rekomendacji producenta) pomiar z wykorzystaniem płynu kontrolnego.

W przypadku większości nowych glukometrów nie ma potrzeby czyszczenia okienka pomiarowego, bo one po prostu wykorzystują inną metodę pomiaru – metodę elektrochemiczną.

Źródło: Glukometr Accu-Chek Active, Roche, Instrukcja obsługi

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *